Landskabsarkitékt Bendt Nielsen fremviser billeder og tegninger til den nye træbro over Marimunde

 

En gammel drøm er blevet til virkelighed! Allerede i begyndelsen af 1990´erne var der en cykelstigruppe i Alling der arbejdede på at få en regulær cykelsti langs landevejen til Ry. Cykelsti mellem Ry og Alling og en træbro over Marie Munde blev skrevet ind i lokalplanen dengang. Det daværende cykelstiprojekt til 1 million kr. blev desværre ikke til noget og der skulle så gå godt 20 år. Men nu sker det!!

 

Når hele stisystemet er færdigt kan man gå eller cykle (på dele af stien) mellem Ry og Silkeborg. Langs stisystemet vil der blive opført en odderpassage ved Marie Munde, et fugletårn ud mod Birksø, i Svejbæk vil man kunne krydse Gudenåen i en soldrevet båd og der vil komme nye skilte og natur-informationstavler. For Alling beboerne er det især interessant, at der nu her i løbet af juli og august måned anlægges en ny cykel- og gang sti fra Birkhedevej over Marimunde til Ry ved Roklubben. Altså syd om banen.

Hele stiprojektet er et såkaldt Grønt Partnerskab. Det betyder bl.a. at der indgår frivillig arbejdskraft i anlægsarbejdet og det er os her i Alling. Gerne med venner.

 

Pengene til hele projektet kommer fra en Grøn Partnerskabspulje, Friluftsrådet, Kvickly Ry og Nordeafonden. Men partnerskabet får liv og ligeværdighed ved at også foreninger og frivillige indgår med deres indsats.

Derfor vil der være brug for frivillig arbejdskraft de sidste 2 uger af juli og hele august måned til følgende opgaver:

  • Save træstammer ud (Skanderborg kommune stiller med professionelle til at fælde de store træer)

 

  • slæbe træet ud (der vil være brugbare vogne til rådighed)

 

  • bygge et kalmarhegn ind til det hus, som grænser op til stien

 

  • beskære småbuske og hegn

 

  • hjælpe firmaet Wood-ways med at lave træ-sti oven på sumpen

 

  • fjerne gammelt DSB-hegn langs strækningen

 

  • servere mad, kaffe mm, bage kage m.m.

 

De frivillige kan tage gratis brænde med hjem.

 

Eksakte datoer i ovennævnte periode bliver sendt ud om et par dage, når Bendt har lavet planen for arbejdet.

 

Området vi skal arbejde på er en strækning på 300 m fra Birkhedevej og hen til Marie Mundebroen. På den anden side af åen ind mod Ry, vil der komme frivillig arbejdskraft fra Cykelklubben i Ry.

 

Træbroen over Marie Munde kommer til at ligge 5 m fra jernbanebroen. Broen bliver lavet “hjemme” hos Wood-ways i Skanderborg og herefter transporteret til Marinaen i Ry. Det sidste stykke vej sejles den på en specialbygget tømmerflåde. Tidspunktet for opsætning af broen vil blive annonceret og det bliver uge 34 eller 35.

 

Når etapen er færdig skal den indvies.

Det er meningen det skal være sjovt, så derfor skal vi helst være mange! Hvis du kender nogen, der gerne vil være med i arbejdet, men ikke bor i Alling, er det også helt fint. Vi laver fællestræf med Cykelklubben og får nogle gode dage ud af det.

4 repræsentanter fra Alling – Maibritt Holm, Leif Rytter, Jeppe og Hanne Clausen – mødtes søndag formiddag den 1. juli med landskabsarkitekt Bendt Nielsen – projektansvarlig for den nye natursti nord om Julsø mellem Ry og Silkeborg.

 Skrevet af Hanne Clausen, redigeret af Jeppe