Efter 4 arbejdsdag er stien nu både overskuelig og farbar (Med Gummistøvler)

  10 frivillige personer fra Alling Beboerforening gennemførte søndag den 4.

 

arbejdsdag i rækken i det grønne partnerskab om en sti fra Ry til Silkeborg nord

om søerne. Målet var at rydde traceet til stien mellem Skimminghøj og Birkhedevej efter at

kommunens entreprenørafdeling 2. gang havde været igennem de ca. 500 meter tidligere

så tætte og ufremkommelige krat med motorsavene


Og målet blev nået. Nu er der hul igennem langs banen, så det er muligt at se, hvor den nye sti kommer til at gå. Broentreprenøren Woodways vil en af de nærmeste dage gå igang med at forberede opførelsen af træstier og bro over indsejlingen til Knudsø.
“Det er et flot og effektivt stykke arbejde, som Alling Beboerforening og Ry Cykelklub har udført. På grund af krat, stubbe og fugtige bundforhold har dette stykke håndarbejde virkelig været gavnligt for projektet, og partnerskabet håber, at de frivillige får lidt igen, når stiprojektet står færdigt og er klar til brug”, udtaler Hans Brok Brandi, som er naturchef i Skanderborg Kommune og med i partnerskabet.