Alling Lokalhistoriske Side

 

 

 Allings lille lokalhistoriske gruppe har nu eksisteret i snart tre år, og har medvirket de sidste par år med lokalhistoriske plancher ved de årlige kunstcafeer. Første år med udstilling “Alling set fra litteraturen og luften” og næste år med hovedtemaet Alling Gadekær som jo nu er næsten helt forsvundet

 Initiativet har desuden i mellemtiden bragt mange sjove og spændende kontakter fra folk, som har reageret på vores hjemmeside, og vi følger nu op på dette ved at redigere hele den historiske side, som har været forsømt siden Alling beboerforening fik ny hjemmeside.

 Vi siger tak til de mange input vi har fået,og håber på yderligere kontakter i det kommende år. Nederst på siden vil en række links og kontakter være at finde (Alling nov. 2o11)

 

 

 

 Oprindeligt udarbejdede Alling Historiske Gruppe et lille idekatalog, som man kunne bruge som rettesnor/inspirator. Den har vi ikke fulgt men den har stadig gyldighed.

Se kataloget her

 Ovenstående kortudsnit stammer fra et meget tidligt kort. Kirken på kortet må opfattes som en signatur, da Alling kirke jo aldrig har haft noget tårn, men fremstår i al sin enkelhed som en af landets mindste kirker i kvadersten.
 

Fremover vil vi bestræbe os på at lave undersider for hver af vores nye kontakter eller initiativer, der jo ofte indeholder spændene oplysninger og fotos. Desuden vil fotos være at finde på vores side med historiske billeder.

 Se Historiske Billeder
 

Følg links til nedenstående nye sider

 

Birksøhus. Rasmus Laursen

 

Alling forsamlingshus

 

Ringvejen 1956

Købmanden på Alling Gyde

 

 

Kulturarvsstyrelsen har en formidabel hjemmeside, hvor man kan finde kort og beskrivelser af stort set alle registrerede fund i området.
Link: Kulturarvsstyrelsen

 

Danske Billeder, især historiske, hvor man blot taster lokalområdet ind, og så skulle der være gode chancer. Ikke mange billeder fra Alling, men prøv Laven, Bomholt o.l.
Link: danske billeder

 

I Laven-Linå har de også en historisk gruppe der lægger spændende historisk nyt på nettet.
Linket er kommet os i hænde ved en snak med Evan Tvede, der har familie der hidrører fra Laven.
Linket har været ude af funktion, men Johs. Wienberg-Larsen har lavet en side om Laven: http://www.wienberg-larsen.dk/23966560

 

En privat mand, Knud Kermit Nielsen, der interesserer sig meget for slægtsforskning har en kollosal hjemmeside, med blandt andet gl. optegnelser fra jordebøger.
Link: kkermit

 

En af vore nye venner gennem denne side er Johannes Wienberg-Larsen . Søn af den Ernst Wiinberg, der i sin tid byggede Knudhule Vandrerhjem. Han har også et omfattende historisk arbejde bag sig og vi linker til hans side.

link: http://www.wienberg-larsen.dk/23966536

 

Ernst Wienberg var et helt kapitel for sig. Han var sognepræst ved Alling og Tulstrup kirker fra 1931 – 1939 og tog skridtet til at etablere Vandrerhjemmet. Dette findes der følgende links om: http://www.wienberg-larsen.dk/23966539

og dernæst: http://www.wienberg-larsen.dk/23966530

 

Har du ting, malerier, fotos eller andet som du ku` tænke dig at få med på en kommende lokalhistorisk udstilling om Alling, så vil Birgitte Krill gerne være behjælpelig som kontakperson og hjælper.
Birgitte kan træffes på: 86890441.
mail: birgittekrill@mail.tele.dk

 

Har du selv nogle ideer om gode links, der kunne hjælpe os på vej med vores lokalhistorie-projekt, så kontakt lige mig, og vi lægger dem på siden her.
kontakt: jeppe_ry@pc.dk