Loppemarkedet blev desværre aflyst den 25/5. I stedet vil vi bruge fredag aften den 24/5 og lørdag den 25/5 på fælles arbejdsdage i Beboerhuset. Huset trænger gevaldigt til at blive malet udvendigt og det ville være rart  at få gjort inden gavlmaleriet, som forventes klar til Kunstcafeen, sættes op. Bestyrelsen har besluttet, at farven på huset skal fornyes, hvilket gør det hele endnu mere spændende. Det er en stor opgave, så vi håber, at så mange som muligt har tid og lyst til at give en hånd med. Det plejer at være meget hyggeligt og en god måde at lære hinanden at kende på.

Arbejdsopgaver fredag aften: Huset skal gøres klar til at blive malet næste dag.

Arbejdsopgaver lørdag: Male beboerhuset, male Alling på pagajer, oprydning/rengøring i køkkenet, støvsugning af stole, beskæring af buske. Medbring gerne grensakse, buskrydder o.lign. Vi sørger for malergrej.

Fredag aften er der den sædvanlige fælles spisning kl 18.30. Fællesspisningen foregår uafhængig af arbejdsopgaverne på huset. Lørdag starter som sædvanlig med morgenkaffe kl 9 og senere frokost.

Vi håber på, at så mange som muligt møder op. Der er også opgaver til børnene og det er ok, hvis i kun kan deltage nogle få timer.

Vi vil gerne have tilmeldinger til lørdagen, hvis muligt – af hensyn til planlægning, indkøb af malergrej , bespisning m.m. Tilmelding sker til denne mail.

Mange hilsner fra

Alling beboerforenings bestyrelse

Hanne Beyer Clausen