Læs referat fra borgermøde. Mandag den 7. okt.  inviterede vi alle til at komme med forslag til anvendelsen af de mange midler, vi pludselig har fået stillet til rådighed.

 

 

Gaven til beboerforeningen er givet med den tanke og erfaring, at donationer af den slags giver aktivitet og samarbejde, så derfor finder vi det rigtigst, at vi samler alt hvad der måtte være af gode ideer i byen.

 

I Mødet deltog 22 borgere fra byen. Og det gav mange spændende pejlemærker for Beboerforeningens arbejde.

 

Læs Jans Referat her:

 

Referat fra borgermøde, 7/10-2013.

 

Der var indkaldt til mødet pga. donation af et større pengebeløb til Alling beboerforening til brug til aktivitet i byen.

Der var ikke nogen fast dagsorden, men planlagt gennemgang af indkomne forslag hvad donationen skulle bruges til, diskussion af disse samt evt. nye forslag.

 

Indledning ved Formand Hans Erik (Jeppe) Jepsen med gennemgang af de indkomne forslag og plan for mødet.

Jeppe informerede endvidere om, at der er ved at blive tilsluttet fibernet til beboerhuset mhp. wifi.

 

Herefter kort ord ved kasserer Karsten Iversen omkring foreningens nuværende formue.

 

Gennemgang af forslag inklusive drøftelse:

 • Projektor til beboerhuset. Mulighed, men kan også lånes i byen.
 • Peters legebus som supplement til legepladsen. God opbakning omkring dette.
 • Nyt tag til beboerhuset. Der blev diskuteret flere muligheder. Egon foreslog et pap tag pga. holdbarhed. Anslået pris uden arbejdstimer ca. 75.000,-. Tillige evt. ovenlysvinduer, når vi var i gang med at skifte taget.
 • Portræt af Jan. Der var bred enighed om, at Jan selv ikke ville være så begejstret for det.
 • Overdækket terrasse. Har været vendt flere gange før. Frygt for øget støj, når der var mulighed for at fester kunne rykke udenfor. Andre muligheder var festival sejl, store parasoller, markiser og lign. Kun til brug for foreningen.
 • Grillhytte. Der er i gang med at blive etableret bålplads. Der blev ikke diskuteret videre på dette.
 • Ny havedør. Bred enighed om at den trænger til udskiftning. Evt. bredere havedør, der gør det muligt at inddrage terrassen. Generelt stor opbakning omkring.
 • Evt. udskiftning af vinduer til større vinduer, energivinduer,
 • Renovation af toiletterne i beboerhuset. Generel god interesse.
 • Udsmykning af gavlen til beboerhuset. Flere forslag. Evt. talentkonkurrence med præmie til vinderen.
 • Taxa ordning for Jan. Mange for og imod. Han vil nok være mest glad for at køre med nogen, han kender.
 • Gæsteværelse. Svært at bygge til. Et ekstrarum kunne dog også bruges til meget andet; Øvelokale, kortspil, backstage til musikere osv. Peter nævnte en skurvogn han havde stående som muligvis kunne bruges. Dette gik over i en lang og givtig snak om brugen af beboerhuset. Der var generel enighed om, at beboerhuet skulle bruges mere og åbnes mere. Dette er bestemt tilladt iflg. vedtægterne. Mhp. logistikken og afregning af forbrug samt rengøring efter brug til småaktiviteter var flere muligheder i luften. Bestyrelsen vil kigge nærmere på dette.
 • Nye havemøbler. Ja til dette forslag.
 • Fælles redskaber, såsom frugtpresser, flishugger osv. For svært at administrere og finde ansvarlige til vedligehold samt opbevaring.
 • Industriopvaskemaskine. Overvejet før. Men muligvis for støjende og ville kræve ændring af gulv m.m.
 • Tarzanbane til legepladsen. Generel tilslutning. Tages op i forb. med planlægning af legeplads.
 • Basketkurv. Vedtaget. Bliver evt. doneret af Kim. Kan evt. hænge ved klatrevæggen.
 • Fast udendørs bordtennisbord. Tvivl om folk vil bruge det nok. Enighed om, at jo mere aktivitet der er ved beboerhuset, des mere sandsynligt at man vil bruge de muligheder der er der.
 • Energi renovation. For og imod nu hvor vi har fået en varmepumpe.
 • Bænk rundt om træet i trekanten hvor ringvejen krydser sig selv.
 • Nye lamper underkøkkenskabene. Bred enighed.
 • Nye vandhaner til køkken og toilet.
 • Nyt indkøb af kanoer / udstyr til kanoer
 • Renovering af branddammen der er helt overgroet og forsømt.

 

Slutteligt præsenterede Jeppe en idé inspireret fra England omkring en skulpturfestival.

Tanken var at man i tiden fra kunstcafeen og frem til sommerfesten tillod lokale kunstnere at opstille en skulptur i sin have til skue fra de omkringliggende veje. Spændende.

 

Således mange forslag som bestyrelse kunne arbejde videre med. Helene afsluttede med en let lille ret bestående af sprødristet rugbrød, røget and fra Gotenborg, Karl-Johan puré, syltede rødløg samt lidt grønt.

 

En givtig og hyggelig aften.

 

 

Referent, Jan Fournais Langschwager