Tirsdag den 15 marts. kl. 19.00 i Alling beboerhus

GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til generalforsamling i Alling Beboerforening

Alling Beboerhus

Tirsdag, den 15. marts 2016 kl. 19:00

 

Dagsorden:

 

  • Valg af dirigent og referent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Godkendelse af regnskab.
  • Budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent, herunder

 

  • drøftelse om nødvendige istandsættelser af huset
    1. Valg af formand: Hans Erik (Jeppe) Jepsen på valg. Genopstiller Bestyrelsesmedlemmer: Leif Rytter og Helene Torp Olsen på valg. Genopstiller
    2. Suppleanter: Annette Killie og Karen Hedin på valg. Anette Killie er fraflyttet. Runa Olesen tilbyder at stille op

Valg af 2 revisorer. Tage Svendsen og Søren Sørensen. Genopstiller

Indkomne forslag.

Eventuelt.

Bestyrelsen sørger for passende forplejning til generalforsamlingen.

På gensyn.

På bestyrelsens vegne

Hans Erik (Jeppe) Jepsen

Formand