GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til generalforsamling i Alling Beboerforening

Alling Beboerhus

Søndag, den 19. marts 2017 kl. 14:00

 

Dagsorden:

 

  • Valg af dirigent og referent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Godkendelse af regnskab.
  • Budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent, herunder

 

    1. Valg af formand: Hans Erik (Jeppe) Jepsen på valg. Genopstiller Bestyrelsesmedlemmer: Jan Langschwager og Birgitte Pasgård er på valg. Birgitte vil gerne trække sig. Anja Tarp tilbyder at opstille.
    2. Suppleanter:  Karen Hedin på valg og Runa Olesen . Tilbyder at genopstille.

Valg af 2 revisorer. Tage Svendsen og Søren Sørensen. Genopstiller

Indkomne forslag.

Eventuelt.

Bestyrelsen sørger for passende forplejning til generalforsamlingen.

På gensyn.

På bestyrelsens vegne

Hans Erik (Jeppe) Jepsen

Formand