Alling menighedsråd inviterer til fællesspisning efter allehelgensgudstjeneste