Vi arrangerer som vanlig Sct. Hans aften i Alling for alle, der har lyst til at deltage.

Vi åbner allerede Beboerhuset kl 17.

Man medbringer selv mad. Der er som noget nyt mulighed for at grille på vores nyerhvervede store gas-grill.

Bålet tændes kl 19 i bålfadet og der vil være både en tale og fællessang.

Ifølge YR bliver vejret perfekt ☺ Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen

på vegne af bestyrelsen

Hanne Clausen