Sct. Hans i parken ved beboerhuset tirsdag den 23/6 kl 19. Bålet tændes kl 19.30. Der vil være båltale og hekseafbrænding på programmet