Hvordan ser vandværkets fremtid ud? Tirsdag den 3 marts kl. 19.30 i Alling Beboerhus.  Kom og hør mere på årets generalsamling. Dagsorden her:

                          Alling-Tørring Vandværk

 

               Generalforsamling 2015

Tirsdag den 3. marts kl. 19.30 i Alling Beboerhus

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2.  Bestyrelsens beretning v. Leo

 3. Godkendelse af beretning.

 4. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2014 v. Leo

 5. Gennemgang og godkendelse af budget for 2014 v. Leo

 6. Valg af formand. På valg er Leo Jensen

 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer fra Alling.

          På valg er: Hans Erik Jepsen                 

                               Per Rasmussen

                               Bendt Svendsen

 1.  Valg af suppleant til bestyrelsen fra Alling

 2.  Valg af revisor og revisorsuppleant fra Tørring

 På valg er: Palle Sørensen

                     Klaus S. Pedersen

 1.  Behandling af indkomne forslag

 2. Eventuelt