Arrangementer

 • Sensommerfest
 • Kl. 14:     Kagebord, kaffe, te & saftevand  
 • Læs mere »
 • Nordisk mytologi på stort værk pryder gavlen.
 • Årets kunstcafe betød også afsløringen af et stort gavlmaleri på gavlen af beboerhuset. Et stort maleri udført
 • Læs mere »
 • Skt. Hans i Beboerhuset
 • Vi arrangerer som vanlig Sct. Hans aften i Alling for alle, der har lyst til at deltage. Vi åbner allered
 • Læs mere »
 • Alling Kunstcafe. 6. – 14. juli. kl. 14-17 og 20 – 22.
 •     Nu stiger kunsten! Kunstcafe med afs
 • Læs mere »
 • Arbejdsdag 24. -25. maj.
 • Loppemarkedet blev desværre aflyst den 25/5. I stedet vil vi bruge fredag aften den 24/5 og lørdag den 25/5 på f
 • Læs mere »

Vandværket generalforsamling

 • jeppe 11-02-2019 17:58
 • Onsdag den 27. februar kl. 19.30 i Alling Beboerhus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Se nedenstående.

   

  Generalforsamling 2019

  onsdag d. 27 februar kl. 19.30 i Alling Beboerhus

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere

  2.  Bestyrelsens beretning

  3. Godkendelse af beretning.

  4. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2018

  5. Gennemgang og godkendelse af budget for 2019

  6. Valg af formand. På valg er Leo Jensen (modtager ikke genvalg)

  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer fra Alling.

  På valg er: Hans Erik Jepsen (Jeppe) modtager ikke genvalg

  Bendt Svendsen

  Per Rasmussen

  1.       Valg af suppleant til bestyrelsen fra Alling                                                                                                                                           På valg er: Lars Peter Holst

  2.  Valg af revisor og revisorsuppleant fra Tørring

  På valg er: Palle Sørensen

  Klaus S. Petersen (suppleant)

  1.  Behandling af indkomne forslag

  2. Eventuelt