Alling Beboerforening og Alling Beboerhus?

 

To sider af samme sag.

 

Alling Beboerforening har gennem mange år udviklet sig til at være omdrejningspunktet for den lille landsby med 50-60 husstande, og med Beboerhuset som centrum er det i tidens løb blevet til mange yderst forskelligartede arrangementer, som mange både fra et stort og lille lokalområde har haft fornøjelse af, og som har sat Alling på det Østjyske landkort.

Beboerforeningen er bygget op så man altid er åben overfor forslag til offentlige aktiviteter, og det har i tidens løb udmøntet sig i alt fra teater, revy,  workout, musikskole, fællesspisninger, kunstudstillinger, julemarkeder og ikke mindst koncerter der har givet genlyd i hele lokalområdet, med store navne både inden for Blues og Folk: Hans Theessink, Peter Thorup, Memo Gonzales, H.P.Lange, Poul Dissing og Sønner, McCalmanns, Jane og Shane og Fairport Convention bare for at nævne nogle af højdepunkterne.
De mange muligheder i det lille hus med scene og musikanlæg gør det nemt at arrangere masser af forskellige tilbud, og med 90-100 % opbakning fra de omkringboende bliver Beboerhuset benyttet flittigt ca. 200 dage om året.

 

Historien bag Alling Beboerhus
Gadekæret i Alling har været midtpunktet i landsbyen i over tusind år.
I slutningen af 1960-erne fyldte man kæret op omtrent samtidig med, at man lagde Silkeborgvej om, så vejen ikke længere gik ind gennem Alling og ud igen.
På den måde opstod ”Parken” som den bliver kaldt i folkemunde, og den var stadig midtpunkt for Allings aktiviteter for mere end 30 år siden. Da havde byen stadig sin købmand og det, der dengang hed et festudvalg. Nye tilflyttere blev straks indrulleret. Og undslog man sig, måtte man offentlig rejse sig og synge en sang.
Det udmøntede sig i 1980 til at man etablerede en egentlig beboerforening.

Der blev holdt fastelavn og sommerfester/høstfester, ofte i lånte lader eller tomme stalde men af og til i ”Parken” med lejede telte. Men ”Parken” er jo et opfyldt gadekær, så i perioder med regn var det den rene pløre.
Derved opstod tanken om noget mere permanent. I første omgang luftede man på generalforsamlingen i 1986 tanken om en åben pavillon blot til sommerfester. Og man satte sig for at undersøge mulighederne for at bygge i ”Parken”!

Men pludselig i foråret 1987 opstod en ny mulighed.

Beboerforeningen fik tilbud om at rive den gamle pavillon ved Sanatoriet på Klostervej i Ry ned og kunne dermed sikre sig materialer til at bygge. Lynhurtigt samlede man frivillige til en weekend i marts, fandt en oplagsplads og gik i gang. Men ganske vist var materialerne gratis, der var bare så meget af det, at man var nødt til at få hjælp fra en vognmand og der opstod en mindre regning.
Allerede mandagen efter samledes man og skillingede sammen for at udrede dette beløb, og dermed blev tanken om at bygge helt konkret.
S/I Alling Beboerhus stiftedes 8. april 1987 som en selvstændig institution med formål at rejse et Beboerhus i Alling. Så dermed fandtes der nu  to sideløbende foreninger i Alling.

Så fulgte en række aktiviteter: Der blev søgt fonde, sendt ansøgninger, Alling Beboerhus stillede op med en gøglerbod på Skanderborg Festival, afholdt støttekoncert på Ry Højskole, udgav kunstmappe med støtte fra kendte lokale kunstnere, holdt loppemarked og meget andet. Ideerne blomstrede og det kastede faktisk henad vejen ganske mange penge af sig.
Året efter lykkedes det at købe et Anneks til den nedlagte fabrik Ry Møbler på Skansehøj i Ry. Og med det halve af dens stålskelet havde man nu muligheden for at bygge.

I første omgang etablerede man en byggekredit på 100.000 kr. og gik så ellers i gang.
Men  da ”Parken” jo er et opfyldt gadekær, er grunden ustabil og skal piloteres. Firmaet CT Winkler rammede tolv 7 meter lange betonpæle ned, hvorover grunden til huset er støbt.

Herefter gik det slag i slag. Mange, både unge og gamle i byen gav en hånd med og i løbet af et års tid og mange arbejdstimer stod et næsten færdigt hus klart. Ikke mindst de to ældre frivillige, Christian Nielsen og Jens  ”skomager” tog et langt sejgtræk med indvendig og udvendig forskalling sammen med Kim Pedersen. De gik under navnet efterlønsklubben.

Men der skulle lånes penge, for at afvikle byggekreditten. Her opstod imidlertid et nyt problem. Kreditforeningen kunne ikke medvirke, da grunden ikke havde nogen ejermand. (Det var jo et gadekær). Man bad nu Ry Kommune om at skaffe sig ”hævd” på grunden, da de havde passet og plejet den i over 30 år, Det skete ved en tinglysning i november 1989 og derefter lejede Beboerhuset grunden af kommunen for et symbolsk beløb.
Nu var der endelig skabt mulighed for at oprette et kreditforeningslån, men i stedet valgte man en ny finansieringsmodel, hvor 22 andelshavere indskød 2000 kr. kontant og et årligt kontingent på 300 kroner.

Alt i alt lykkedes det at komme frem til både at få lukket huset og gøre det næsten klar, indtil Ry kommune endelig i oktober 1989 gav tilsagn om et tilskud på 25000 til færdiggørelse. Penge der blev doneret hos Ry Tømmerhandel i januar 1990.
Så 4. maj 1990 var der indvielse af Alling Beboerhus.

 

Foreningerne fusionerer
Aktiviteterne i Alling Beboerhus begyndte herefter at tage form, men man var løbet ind i et problem, man ikke lige havde forudset.

Der var blevet forskel på folk i Alling!

Beboerhuset var jo bygget til glæde og gavn for alle i Alling og omegn, men nu stod man pludselig med nogle der havde flere tusinde kroner i huset, nogle der kun var medlem af Beboerhuset, nogle der også var medlem af Alling Borgerforening og nogle der kun var medlem af den sidste. Plus de mennesker i byen som nok kunne have interesse i at få adgang til huset men som ikke var medlem nogetsteds.
Desuden havde byen på det tidspunkt to foreninger med stort set samme formål og med mange gengangere i bestyrelserne.

Så for at få afklaret denne situation slog man de to foreninger sammen, betalte de oprindelige indskydere penge tilbage, så der kun stod 800 kr. til rest. På den måde blev det gjort overkommeligt for enhver at blive andelshaver i huset. Samtidig holdt man kontingentet nede på et fornuftigt niveau for at sikre lige adgang til huset.
Da det rent juridisk/teknisk var meget vanskeligt at nedlægge beboerforeningen, løste man problemet ved at lade den selvejende institution Alling Beboerhus forære huset til Alling Beboerforening.

Den 2/3 1993 fusionerede de to foreninger til det nuværende Alling Beboerforening/Alling Beboerhus I/S
Husets økonomi er med årene blevet ganske stabil takket være den nemme adgang og det høje aktivitetsniveau, og i mellemtiden har man også oppebåret støtte fra kommunal side til forbedringer og renovering af blandt andet taget.

 

Medvind og modvind
Denne historie er ikke fuldstændig hvis man ikke medtager det folkelige og  politiske aspekt.
Det var absolut ikke alle i Alling der mente, at det var en god ide at bygge et beboerhus, og da slet ikke med sådan en samling gamle brædder!
Faktisk indløb der en protest til kommunen fra en del borgere i Alling, men da initiativtagerne jo aldrig havde haft til hensigt at skabe splid, løste man problemet med lidt snak over hækken og efterhånden som resultaterne viste sig med anerkendelse og glæde over værket, også fra tidligere modstandere i byen.
Politisk set så det lige så sort ud.

Beboerhuset modtog under byggefasen ikke så meget som en støttekrone fra Ry Kommune. Der blev samarbejdet omkring grunden som jo i princippet måtte betragtes som fælles byjord. Men heller ikke kloakering eller andet blev der bevilget tilskud til (kun fritagelse for kloakbidrag). Det var først i slutningen af byggefasen, og efter megen positiv omtale af byggeriet i lokale medier, at kommunen trådte til.
Denne holdning tvang så Alling til at finde andre finansieringsmuligheder, og det var derfor med stor tilfredsstillelse at vi nogle år senere kunne læse venstremand Karl Erik Jørgensens indlæg i venstrebladet til sine partifæller, at man da vistnok i Alling Beboerhus’ tilfælde havde forsømt at være opmærksom på, at der her var tale om et ægte folkeligt initiativ på linje med andelsbevægelsen, og at man måske skulle have støttet på et tidligere tidspunkt.

Hvorom alt er, så kom tilskud til beboerhuse og forsamlingshuse senere på budgettet i Ry Kommune og disse tilskud lever videre i sin egen form i Skanderborg kommune.
I Alling har processen med opførelsen og brugen af Beboerhuset ført til stor dynamik i lokalsamfundet og gjort byen til et endnu mere attraktivt sted at bosætte sig.

 

Det var så historien. Ønsker du at læse mere fås den også i kronologisk orden på næste blad

Læs beboerhusets histore kronologisk her