Alling Beboerforening

byder nye beboere velkommen

  

Aktiviteter i Beboerforeningen

Vi er mange som synes, at Alling er et dejligt sted at bo med sin gode beliggenhed i noget af Danmarks smukkeste natur – og måske især fordi byen summer af aktivitet med dens sociale og kulturelle liv.

 

Der er et højt aktivitetsniveau i beboerforeningen og her er noget af det som sker:

 • Større arrangementer, hvor andre i lokalområdet inviteres (typisk via annoncering):
 • Kunstcafe i uge 28 – et tilløbsstykke hvor lokale kunstnere udstiller.. Sommerfest m. børne- og voksensjov, mad, musik og dans…
 • 2-4 velbesøgte koncerter om året

Herudover kan der ad hoc være andre arrangementer eks. sær-udstillinger, såsom ”Allings historie op gennem tiderne” og valgmøde ved kommunevalg, m.m.

 

Interne arrangementer:

 • Fastelavn
 • Sankt Hans bål 
 • Julefrokost
 • Fællesspisning

 

Opgaver i foreningen:

 

Bestyrelsesarbejde.

 • Initiativtagere til en række af ovennævnte arrangementer (der er mange udover bestyrelsen som deltager i organisering og de praktiske opgaver i de mange arrangementer).
 • Udlejning af beboerhuset.
 • Vedligeholdelse og ombygning af beboerhuset.
 • Kontakt til offentlige myndigheder – Trafik, lokalplaner, tilskud mm.

 

Foreningen

Det er dejligt når flest mulige bakker op om foreningens arbejde og aktiviteter, og vi opfordrer alle fra Alling og nærmeste omegn til at være medlem af foreningen, men det er selvfølgeligt frivilligt.

Det årlige kontingent er for et år er kr. 400,-
For pensionister er det kr. 200,-

Der er p.t. 71  medlemmer (medlemmer udgøres af husstande)

Foreningen hedder Alling Beboerforening / Alling Beboerhus S/I (selvejende institution), og sammenlægningen af de 2 enheder blev foretaget i begyndelsen af 1990´erne.

 

Foreningens formål er at fremme fællesskabet, herunder ved afholdelse af sociale og kulturelle arrangementer mm.

Du kan se foreningens vedtægter, bestemmelser for leje og lån af beboerhuset, samt ordensregler for leje af beboerhuset og meget andet på www.alling-by.dk

 

Medlemskab

Der er 2 typer medlemskab:

Almindeligt medlemskab:

Indmeldelse foretages på blanket, som afleveres til et medlem i bestyrelsen.
Medlemmet kan til en hver tid opsige medlemskabet.

 

Andelshaver:

Der betales kr. 800 i indskud. Herudover betales almindeligt kontingent.

Medlemmet forpligter sig til at være medlem af foreningen, så længe medlemmet bor i Alling Sogn.

Indskud tilbagebetales ved udmeldelse af foreningen i forbindelse med flytning fra Alling Sogn.

Fordelen for andelshavere er en ”rabat” på kr. 200 ved leje af beboerhuset.

Denne type medlemskab er historisk begrundet og blev etableret i forbindelse med optagelse af lån, da beboerhuset blev bygget. Lån kunne ydes til foreningen, da denne type medlemskab ville sikre en indtægt til dækning af ydelser på lån. Der er i dag ingen lån i foreningen.

Andelshavere hæfter ikke personligt for eventuel gæld i foreningen.

Udover indskud fra andelshavere kan midler ikke gå tilbage til medlemmer. Ved en eventuel opløsning af foreningen skal overskydende midler gå til kulturelle formål i Alling.

Hvert medlem (husstand) har 2 stemmer – dvs. en til hver voksen i husstanden eller 2 stemmer i husstand med kun 1 voksen.

Foreningen har – udover at eje beboerhuset en pæn likvid formue.

Vi håber du / I vil være medlem og vedlægger indmeldelsesblanketter.

 

Med venlig hilsen

Hanne Beyer Clausen

Formand@alling-by.dk