Leje og lån af Alling Beboerhus

Der skelnes mellem 5 former for udlejning af beboerhuset:

1. Privat leje
2. Eksterne private udlejninger
3. Ungdomsfester
4. Børnearrangementer
5. Foreningers leje

 

Generelt for alle udlejninger gælder følgende:

Elforbruget regnes fra huset tages i brug til det afleveres rengjort.

Rengøring i forbindelse med udlejning er generelt den eneste rengøring af huset.
Vedrørende rengøring se også ” Forhold vedr. leje”.

Lejeperiode strækker sig fra kl. 11 på lejedagen til efterfølgende dag kl. 11.
Er huset ledigt, kan man disponere over huset dagen før til borddækning, og dagen efter til oprydning efter aftale med udlejeren.

Ødelagte ting meddeles udlejer og erstattes/udbedres efter aftale.

 

Privat leje for medlemmer af beboerforeningen
Max. deltagerantal: 70.
Lejeperioden er 24 timer fra lejens begyndelse.
Leje: 500.- kr. plus el (som følger den aktuelle markedspris)
Andelshavere får 200,- kr  rabat på lejen
 

 

Eksterne private udlejninger (max 10 om året)
Max deltagerantal: 60.
Lejeperioden er 24 timer fra lejens begyndelse.
Leje: 2000.- plus el (som følger den aktuelle markedspris)
Max 2 udlejninger pr måned.

Børnearrangementer
Definition: Private børnearrangementer for medlemmers børn og der  afsluttes senest kl. 21.00.
Max deltagerantal: 40.
Lejeperioden er 24 timer fra lejens begyndelse.
Leje: 300.- kr. plus el  (som følger den aktuelle markedspris)
Andelshavere får 200,- kr rabat på lejen

 

Ungdomsfester
Definition: Fester for medlemmers børn der er under 18 år og som ikke er et børnearrangement.
Max. deltagerantal: 40.
Lejeperioden er 24 timer fra lejens begyndelse.
Leje: 500.- kr. plus el (som følger den aktuelle markedspris)
Andelsmedlemmer rabat: 200,-kr
Der skal under hele festen være mindst en ansvarlig voksen til stede. Festen slutter senest kl 01
Det er vigtigt at festen kun foregår inde i huset, og ikke rundt i hele byen.

 

Foreningers leje
Definition: Møder, foredrag, generalforsamling og lign. der ikke er fester.
Leje: 200.- kr. plus el (som følger den aktuelle markedspris)

Offentlige Arrangementer.
Hvis man har planer om at leje beboerhuset til et offentligt arrangement, skal man henvende sig til bestyrelsen

 

Lån af beboerhuset
Ud over lejemulighederne, har grupper af medlemmer mulighed for at låne huset til en bestemt aktivitet. For lån gælder at der skal træffes aftale med udlejer/bestyrelse angående afregning af el, rengøring osv. Som hovedregel kan lån af huset ikke finde sted i weekender og kan tidligst bookes en måned før man skal bruge huset.

 

Se også, ”Udlejningsregler”

 

Alling beboerforening 17-08-20.