Generalforsamlingen afholdes i beboerhuset den 9. juni klokken 19.00.

Punkter til dagsordenen, skal sendes til formanden senest den 30.5.21.

Vel mødt!