Menighedsråd - suppe efter Allehelgens Gudstjenesten.