Onsdag den 27. februar kl. 19.30 i Alling Beboerhus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Se nedenstående.

 

Generalforsamling 2019

onsdag d. 27 februar kl. 19.30 i Alling Beboerhus

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2.  Bestyrelsens beretning

 3. Godkendelse af beretning.

 4. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2018

 5. Gennemgang og godkendelse af budget for 2019

 6. Valg af formand. På valg er Leo Jensen (modtager ikke genvalg)

 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer fra Alling.

På valg er: Hans Erik Jepsen (Jeppe) modtager ikke genvalg

Bendt Svendsen

Per Rasmussen

 1.       Valg af suppleant til bestyrelsen fra Alling                                                                                                                                           På valg er: Lars Peter Holst

 2.  Valg af revisor og revisorsuppleant fra Tørring

På valg er: Palle Sørensen

Klaus S. Petersen (suppleant)

 1.  Behandling af indkomne forslag

 2. Eventuelt