Mandag d. 23. juni
Alle er velkomme  til hele eller dele af arrangementet …..medbring også gerne din nabo, børn, forældre, venner m. flere..
Fællesgrill
Grillen er varm hos Kirsten og René fra kl. 17.30 og alle er velkommen til grille med
Medbring selv kød, tilbehør og service og drikkevarer.

Skt. Hansbål

Ca. Kl. 19.30 tænder vi bålet og sender heksen til Bloksbjergs..

Der er fællessang og Jacob holder årets båltale og har retten til at give “båltale-stafetten” videre.
Foreningen er vært med kaffe og hjemmebag.
Medbring gerne Guitar, fællessange mm. til fælles hygge.
Vi håber at se rigtig mange igen i år til bål hygge……
Hilsen “Alling øst” 🙂