Arbejdsdage 2-3. april

Vi har berammet denne weekend til at komme omkring nogle vigtige, men overkommelige opgaver

Der trænger voldsomt til beskæring omkring huset. Kan også udføres på aftener… men gerne 2-3. april

Service-eftersyn.  Huset kunne godt trænge til at få suppleret service såsom tallerkener, glas mv. og få det yderligere organiseret, så en gennemgående oprydning og lister over nyindkøb vil være en af opgaverne.

Vi besluttede på Generalforsamlingen at følge Birgittes forslag om indkøb af pagajer og anskaffelse af redningsveste.. Vi undersøger for øvrigt lige i øjeblikket, om de kanoer i virkeligheden ikke for nogle år siden overgik til foreningen?  Reparationer på kanoerne kan også komme på tale.  Vi anskaffer og installerer et skab i nichen bag huset mod nord til grejerne

Generalforsamlingen henstillede også til at vi anskaffede en pålidelig ovn. Vi arbejder hurtigt med sagen.

Almindeligt vedligehold.

Vel mødt. Jeppe

Tilmelding gerne til jeppe_ry@pc.dk